Tekniske spesifikasjoner

 

EGENSKAPER OG BRUKSOMRÅDER
TYPE En-komponent hurtigtørkende sinkbeskyttelse på stål og tidligere galvaniserte flater
EGENSKAPER Gode vedheftegenskaper. Kan males over med de fleste malingstyper.
BRUKSOMRÅDE Til korrosjonsbeskyttelse av stål, samt reparering av tidligere vamgalvaniserte flater
  Ypperlig som grunning. Skal Zinga stå alene bør det gis minimum to strøk.
IKKE ANBEFALT FOR Ingen merknader

 

KJEMISK RESISTENS
TEMPERATUR RESISTENS Kontinuerlig: 120 ºC. Kortvarig: 150 ºC
SLITESTYRKE (Mekanisk) Meget god
UNDERLAG Stål, sink, galvanisert stål
OVERMALING Hvis det gis kun et strøk bør Zinga overmales. Kan overmales med de fleste malinger. Overmaling under 5 ºC anbefales ikke.

 

TEKNISKE DATA
TØRRSTOFFINNHOLD 80% (VEKT)
ANBEFALT FILMTYKKELSE PR. STRØK STRØK: 60 my tørrfilm (100 my våt).
TEORETISK DEKKEVNE 3,63 m2 /kg ved 60 my tørrfilm
FARGER  Matt grå.
GLANS  Matt
FLAMMEPUNKT 47 ºC
SPESIFIKK VEKT 2,67 Kg/L

 

KJEMISK RESISTENS
  SPILL DAMPER
SYRER Må overmales Må overmales
SALT Utmerket Utmerket
VANN Utmerket Utmerket


Bruksanvisning.

Se teknisk batablad og annen instruksjon

PÅFØRINGSTEMPERATURER
  MALING UNDERLAG
Minimum Minus 15 C 3 C. Tillater iIkke synlig fuktighet eller is.
Maksimum 50 C 60 C
 
  LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET
Minimum Minus 15 C  
Maksimum 40 C 95 %

 

TØRKETIDER
TEMP HÅNDTERINGSTØRR OVERMALBAR
Minus 15 C Flere timer ZINGA 24 timer
    Annen 72 timer
10 C 10 min ZINGA 60 min
    Annen 24 timer
20 C 5 min Annen 7 timer
30 C 5 min Annen 5 timer
40 C 4 min Annen 4 timer


LAGRING:
Tåler frost. Ubegrenset lagring i tett beholder

EMBALASJE:
Leveres i spann på 1, 5, 10 og 25 kg