Sertifikater & rapporter

Vi samarbeider tett med Universitetet i Ghent (Belgia) og andre akkrediterte internasjonale laboratorier. Resultatene er samlet i testrapporter og kan være til hjelp for spesifikke forespørsler. En av de første testene var test av galvanisk beskyttelse av ZINGA ®, gjort ved universitetet i Ghent. Du finner denne og andre rapporter nedenfor. Flere rapporter kan fås ved forespørsel (se kontaktskjema)
 

ISO 9001 Management Quality Label - SGS Syst. & Services Certific. (Belgium)
ISO 12944 ZINGA 1 x 60µm DFT + Alufer N 1 x 80µm DFT - COT (Netherlands)
ISO 12944 ZINGA 2 x 60µm DFT - COT (Netherlands)
ISO 12944 ZINGA 2 x 90µm DFT - COT (Netherlands)
British Board of Agrément (BBA) (United Kingdom)
NATO Approval (Belgium)
Australian Paint Approval Scheme (APAS) (Australia)
NORSOK-standard M-501, system 1 og 7 - COT (The Netherlands)
Acceptance by Engineers India Limited (India)
Ballast Tank Test - Det Norske Veritas (DNV) (Norway)
Fire Propagation - SGS Yarsley Technical Services (United Kingdom)
BNF Fulmer Research Centre (United Kingdom)
Direction Dép. de l’Equipement – Service Maritime de la Vendée (France)
Rebar Corrosion Protection - Jadavpur University (India)
Rebar Corrosion Protection - National Metallurgical Laboratory (India)
Rebar Corrosion Protection - Steel Authority of India (India)

 

 

NORSOK - Standard M-501 Revision 5, system 1 og 7


ZINGA tilfredstiller kravene til NORSOK - Standard M-501 Revision 5, system 1 og 7. Denne standarden ble utviklet av olje - og gassindustrien i Norge for å møte de strenge kravene om overflatebehandling i et offshoreklima.

Testen, som anses som overflatebehandlingens ”gullstandard”, har de nødvendige kravene for å gjøre tiden frem til første vedlikehold så lang som mulig.

En NORSOK - godkjenning gjelder for behandling av stålkonstruksjoner som skal stå under vann (saltvann). Det gir stor trygghet i forhold til behandling av store stålkonstruksjoner under de mest ekstreme forhold.

Videre er det meningen at NORSOK - standardene hovedsakelig skal erstatte selskapsspesifikasjoner og retningslinjer i regelverket, og vil kunne brukes som referanseverk av disse.

Testen viser at ZINGA besto med glans etter bare 2 strøk, med en total tørrfilmtykkelse på 120 um. De fleste vanlige malingssystemer som passerer NORSOK, ville vært minst 3 ganger så tykke). Ikke bare det, men faktisk så økte heften i løpet av testen! (for malinger reduseres normalt heften over tid).

Dette var en svært viktig milepel for ZINGA, som ikke bare beviser at ZINGA har en utrolig god evne til å motvirke rust, men samtidig viser det en gang for alle at ZINGA IKKE kan sammenlignes med noe annet konvensjonelt malingssystem – den er helt unik!