Teknisk support

 

Påføring av ZINGA er enkelt. Forberedelser og rengjøring er de samme som for tradisjonelle malingssystemerer.

ZINGA er flytende metall (ikke maling) og det er derfor små men viktige forskjeller som skal tas hensyn til. Følg derfor beskrivelsen i Teknisk Datablad og annen informasjon her:

 

Teknisk Datablad

 

HMS Datablad

 

Reparerer galvanisering

 

Dekkevne

 

Bruddstyrke

 

Feilsøkingskart

 

Mist-Coat / Tie-coat

 

Tørketider

 

 

Påføring

 

Reparerer metallisering

 

Duplex (kan overmales)

 

Effektivt og tidsbesparende

 

Consolvo Overflate AS bekrefter: "Påføring av 2 strøk ZINGA (fult system) utføres samme  dag. Med et tradisjonelt system må hvert strøk tørke 24 timer før neste strøk påføres. Det betyr også at det kreves stillas over lenger tidsperiode.

Maler vi 100 m2 med et tradisjonelt system vil det ta 3 dager å fullføre. Med maksimal effektivitet bruker vi 6-8 timer x 2 personer pr dag. Med ZINGA påfører vi 100 kvm fult system på kun 1 dag (ca. 18 timer)!".

 

Sveising 

 

Pin-holes