ZINGA sammenlignet med sinkrike malinger


Ikke engang malinger med en relativt høy sinkkonsentrasjon vil gi katodisk beskyttelse. Det har blitt dokumentert og bevist at konsentrasjoner på minst 92 % sink i den herdede filmen er nødvendig for å oppnå en fullverdig katodisk beskyttelse. Dessverre innholder de fleste sinkmalinger ikke en like høy konsentrasjon.  De fleste sinkholdige malinger har bare en liten prosentandel sink. Dette er ikke tilstrekkelig til å gi fullverdig katodisk beskyttelse.


ZINGA sin største fordel er ekte katodisk beskyttelse

ZINGA har et sinkinnhold på 96% i den herdede filmen. I tillegg er ZINGA den eneste formen for flytende galvanisering som er laget av atomiserte sinkpigmenter. Vi bruker termene «zinganisering» og «filmgalvanisering» fremfor «kaldgalvanisering» fordi vi vil distansere vårt system fra sinkholdige malinger. Bare påføringsmetodene til ZINGA kan sammenlignes med tradisjonelle malinger. Det gjelder IKKE ZINGA sine beskyttende egenskaper.

 

ZINGA sammenlignet med varmgalvanisering 

ZINGA sammenlignet med maling