Sammenlignet med varmgalvanisering og sinkrike malinger

 

Sammenlignet med varmgalvanisering

Tester utført av blant andre Productivity and Standards Board i Singapore og La Direction Départementale de l'Equipment, Service Maritime i Frankrike, viser at ZINGA holdt bedre og lenger mot rust i saltvann enn varmgalvanisert stål.

3000 timer i salttåke med sår i belegget viser at ZINGA gir bedre beskyttelse av stålet enn varmgalvanisering

ZINGA sammenlignet med varmgalvanisering 

 

Sammenlignet med sinkrike malinger

Ikke engang malinger med en relativt høy sinkkonsentrasjon vil gi katodisk beskyttelse. Det har blitt dokumentert og bevist at konsentrasjoner på minst 92 % sink i den herdede filmen er nødvendig for å oppnå en fullverdig katodisk beskyttelse. Dessverre innholder de fleste sinkmalinger ikke en like høy konsentrasjon.  De fleste sinkholdige malinger har bare en liten prosentandel sink. Dette er ikke tilstrekkelig til å gi fullverdig katodisk beskyttelse.


Fullverdig katodisk beskyttelse

ZINGA er den eneste formen for flytende galvanisering som er laget av atomiserte sinkpigmenter. Menden sink samt komposisjonen forøvrig gjør at beskyttelsen kan beskrives som FULLVERDIG KATODISK BESKYTTELSE. Den kjemiske reaksjonen mellom de 2 metallene sink og stål er på 1.o4 volt.

ZINGA sammenlignet med varmgalvanisering