ZINGA i Duplex

ZINGA kan overmales med kompatibel maling.

Når malingen brytes ned, fungerer sinkoksidlaget som det andre beskyttelseslaget i systemet. De åpne porene i malingen fylles med oksider, blokkerer åpningene og hindrer dermed vannet i å trenge inn mot sinken. Dette øker levetiden på malingen betraktelig og gir det totale Duplex systemet meget god holdbarhet.

Nedbrytningen av sinken starter ikke før malingen er ødelagt, og sinken er blitt synlig. Derfor kan vi fastslå at levetiden på et Duplex system med ZINGA - øker med mer enn 50 % av den totale levetiden av de 2 individuelle systemene (ZINGA + overmalingen).

Det er en viktig å holde seg til beskrivelsene gitt av malingsprodusentene. Selv om det er enkelt å overmale ZINGA med de fleste malingsprodukter, er det viktig å legge merke til - at med epoxy etc., må man være spesielt oppmerksom. ZINGA er sensitiv til løsemidler og forhåndsregler må følges for å forhindre at ZINGA blir utsatt for, eller påvirket av løsemidlet fra toppstrøket.

Vi anbefaler at metoden «mist-coat/full-coat» blir benyttet. En MIO epoxy forsegler bør først påføres som et tynt «tåke strøk» (ikke mer enn 30-40μm).  Ferdig herdet forsegler «tåke-strøket» ZINGA og vil fungere som en barriere mot de påfølgende toppstrøkene.

Det er viktig å følge de forskjellige produktenes tørke- og herdetider for tie-coat (bindestrøket) før det fortsettes med toppstrøkene. Det er også viktig å forsikre seg om at alt bindemiddelet har fordampet før man påfører toppstrøkene og med det redusere muligheten for at bindemiddelet blir sperret inne mellom ZINGA og toppstrøkene.

Malingsprodusentene spesifiserer som oftest deres egne primer/toppstrøk-systemer. Disse må alltid påføres etter den korrekte «tie-coat». Toppstrøk/malinger som alltid bør unngås sammen med ZINGA, er alle alkydbaserte emaljer. Alkydbasert maling som påføres enhver form for sink, skaper en kjemisk reaksjon som gjør at malingen aldri herder.

Tykke vinylmalinger, så vel som akryl- og klorinbaserte gummi-emaljer inneholder ekstremt mye bindemiddel, så bruk av forsegler er obligatorisk med disse malingene. ZINGA Norway AS anbefaler derfor, dersom mulig, at vannbaserte malinger blir benyttet for å komplettere ZINGA sine miljøvennlige egenskaper. Alufer N blir derfor benyttet i stor utstrekning for å forsegle ZINGA før det blir påført toppstrøk.

Det bør nevnes at celluloselakk kan ikke benyttes direkte på ZINGA siden den inneholder ester som angriper bindemiddelet. 2K automotive primere kan påføres direkte på ZINGA, og deretter kan nærmest hvilken som helst toppmaling benyttes.

ZINGA er i sannhet et unikt produkt. Kontakt oss dersom det er noe du lurer på.