ZINGA fornyer gammel varmgalvanisering

ZINGA beskytter både nye og tidligere behandlede stålinstallasjoner mot korrosjon, spesielt installasjoner som opprinnelig er varmgalvaniserte

En av de mest avgjørende fordelene ved å benytte ZINGA er at den kan regenereres (fornyes). Et nytt strøk med ZINGA blander seg fullstendig med de foregående strøkene! Samtlige strøk smelter sammen til ett nytt homogent lag! Det er ingen fare for at det dannes forskjellige strukturer i lagene hvilket ville medført avskalling. Det er ingen skille mellom lagene

Som følge av regenereringen, reduseres overflatebehandlingen til et absolutt minimum.  Andre systemer, som for eksempel maling, trenger en omfattende og en ofte kostbar overflatebehandling før påføring av neste strøk

Regeneringen er nyttig også dersom man f. eks senere trenger å bore hull eller utføre sveisearbeider på stålet, eller hvis konstruksjonen må  transporteres bort for montering. I slike tilfeller er det første strøket å anse som en primer. Det er også mulig å sveise på ZINGA. Deretter kan det siste strøket med ZINGA og eventuelle transport eller monteringsskader bli reparert. Det nye strøket får det første strøket til å ”smelte” igjen og resultatet blir ett homogent lag med ZINGA. Reparasjonene blir etter litt tid helt usynlige