Korrosjon og katodisk beskyttelse

Korrosjon oppstår ved en elektrokjemisk prosess, dvs. nedbrytning av metall under frigivelse av elektrisk energi. Dette skjer når stål er omgitt av en elektrisk ledende elektrolytt (vann, jord, etc.). Lokale strømmer oppstår mellom ulike områder på ståloverflaten og fører til korrosjon.Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse er basert på at et annet metall enn stålet korroderer. Det materialet som skal beskyttes tilføres en ytre strøm slik at materialets potensial forskyves til et passivt område. Stålet gjøres dermed om til katode i en elektrokjemisk celle, derav ordet katodisk beskyttelse.

 

Offeranode

Katodisk beskyttelse med offeranode kalles også galvanisk beskyttelse. Det er nemlig den galvaniske spenningsforskjellen mellom det mer uedle anodematerialet og stålet som sørger for korrosjonsbeskyttelsen.

Når en anode kobles til stål begynner det å gå en strøm fra anoden. Denne strømmen fører til at anoden forbrukes og "ofres" til fordel for stålet. Derav navnet offeranode.

Når ZINGA er påført som foreskrevet, fungerer den som en offeranode og beskytter dermed stålet mot korrosjon.

 

Viktig å vite om beskyttelse mot korrosjon

Ferrometaller ruster etter å ha blitt eksponert for luft og fuktighet.

Konsekvensene er:
• Svekkelse av strukturer som skaper sikkerhetsmessige problemer
• Uestetisk
• I tilfeller der det er benyttet armeringsjern i betong: Volumøkningen av jern (inntil 400%) kan føre til at betongen sprekker

Metall er fleksibelt. Det utvider og trekker seg tilbake under påvirkning av temperaturvariasjoner. Et antirustbelegg må derfor være minst like bevegelig som metallunderlaget. Man trenger et system som vil absorbere alle disse problemene. ZINGA er det ideelle systemet for å hindre korrosjon. Dessuten vil du spare penger: Bruk av ZINGA ® vil utsette vedlikehold og dermed redusere vedlikeholdskostnadene vesentlig.