Korrosjon i armering

Korrosjon på armeringsjern er den vanligste nedbrytningsmekanismen for betong. Årlig er enorme kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjon av korrosjonsskadet betong.

De siste 10 årene er det kommet flere rapporter fra de industrielle landene verden over, som viser fordelene med beskyttelse på armering i betong. Hvis armering i utgangspunktet var beskyttet mot rust, ville perioden inntil første vedlikehold (hvilket for tiden er ca 10 år) kunne forlenges til ca 30 år!

Spesielt alvorlig er problemet når det skyldes kloridholdig salt, da dette kan medføre rask skadeutvikling som er vanskelig å stoppe. Katodisk beskyttelse er den eneste dokumenterte metode for å stoppe slik korrosjon. Katodisk beskyttelse er en gammel metode, men det er først de siste 10-20 år den har blitt vanlig brukt på atmosfærisk eksponerte betongkonstruksjoner, som f.eks. kaier, broer, parkeringshus og boligblokker.

”Jeg tror det ikke før jeg får se det.” Denne mentaliteten er ganske vanlig og fører ofte til fatale og meget kostbare eller umulige reparasjoner av betongelementene. Mange eiere, byggherrer og konsulenter har i løpet av det siste tiåret erfart at armeringskorrosjon kan bli svært kostbart og inkluderer ofte en risiko for blant annet redusert bæreevne. Ofte er det vanskelig å se at armeringen inne i betongen ruster. I de tilfeller hvor tegn til innvendig korrosjon synes på utsiden burde man ta dette som et forvarsel og dermed omgående sette i gang nødvendige undersøkelser for å få kartlagt situasjonen.

Til sammenligning med andre beskyttelsesmetoder som er testet på armering, viser det seg at et tynt lag med ZINGA (max 40 micron) gir bedre beskyttelse og er i tillegg veldig kostnadseffektivt pga lang holdbarhet.

Når betongen kommer i kontakt med den zingabelagte armeringen vil ZINGA begynne å oksidere (på grunn av høy pH-verdi i betongen). Som en konsekvens av at sinksaltene kommer til overflaten vil dette danne enda et beskyttende lag på armeringen.

Forbehandling av armeringsjern kan enten utføres ved sandblåsing med en røffhetsgrad på Ra 12.5, eller fjerne rust på den allerede rustne armeringen med stålbørste eller høytrykksspyler med lavt eller middels trykk. (For reparasjonarbeider).