3-års inspeksjon av høyspentmaster

Testapplkasjon på korrodert høyspentmast i et industriområde i Melbourne i Australia.

Et typisk eksempel på rustdannelser Legg merke til beskyttelsen på stålet, mens galvaniseringen på bolt og mutter er helt borte

Masten ble undersøkt igjen 3 år senere. Det viser at Zinga gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, ikke bare på riktig forbehandlet (tidligere) galvanisert stål, men viser også god beskyttelse uten forbehandling (Anbefales ikke).

Den totale DFT for testen var 2 lag ZINGA, totalt < 180µm DFT. Dersom den lokale sinkforbruksraten er 4 my pr år, kan det forventes en levetid på 30 - 40 år før det påføres et nytt strøk med ZINGA.

Sinksaltene skrapt vekk for å få frem den ”rene” zinken under. Ren sink blir synlig. 
Etter 3 år er bolt og mutter fortsatt uberørt og godt beskytte. Ingen synlig korrosjon