Slik fungerer ZINGA

Katodisk beskyttelse

Sink på stål gir en kjemisk (katodisk) reaksjon, som måles til konstant 1.04 Volt. Dette er akkurat det samme som skjer med varmgalvanisering og som gjør korrosjon umulig. Underkryping (korrosjon under belegget) eller avflassing kan ikke forekomme.

På grunn av de ekstreme egenskapene benyttes galvanisering (forsinking) på det meste infrastruktur langs vei, bane, kraftlinjer og langs kysten. ZINGA gir samme beskyttelse som galvanisering. I tilegg erstatter og reparerer ZINGA skadet, nedslitt eller modifisert varmgalvanisering.

 

 • Katodisk beskyttelse mot korrosjon
 • Kan sammelignes med varmgalvanisering (varmforsinking)
 • Påføres som maling; med malerkost, rulle eller sprøyte.
 • Brukes alene eller som grunning under kompatibel maling
 • Ertstatter og reparerer varmgalvanisering og metallisering
 • Består av 96 % ren sink i det tørre laget  

 

Katodisk, eller aktiv beskyttelse, oppstår fordi sink (anoden) ofrer seg i favør av metallet (katoden) med det resultat at strømmen av elektroner forhindrer korrosjon og kjemiske reaksjoner. På denne måten er metallet garantert beskyttelse også når sinklaget er litt skadet. Denne velkjente metoden for katodisk beskyttelse inkluderer varmforsinking, sink termisk sprøyting og uorganiske sinkrike belegg (IZRC).

 

Flere fordeler
 
 • Kombinerer katodisk- (galvanisk) og barrierebeskyttelse
 • Tørker raskt (Strøk 2 påføres etter 1 time)
 • Blir ikke sprø eller flasser av (Ingen underkryping!)
 • Er varmebestandig opp til 150 °C
 • Kan påføres i opp til 95% luftfuktighet
 • Kan påførs i ned til minus 15 °C
 • Ubegrenset holdbarhet 
 • Miljøvennlig, helt uten giftstoffer når den er herdet

 

Muligheten for at sink skal gi galvanisk beskyttelse kommer i utgangspunktet an på mengden av metallisk sink som er i det tørre belegget. Det tørre ZINGA belegget inneholder minst 96 % sink etter vekt, er i form av mindre partikkelstørrelser og har høyere renhet og metallisk sinkinnhold enn i vanlig "zinc rich" coatings."sinkrike" belegg. De små sinkpartiklene sikrer maksimal kontakt mellom 

De små ellipseformede partiklene og profilen til ZINGA sikrer maksimal kontakt mellom både individual particles and the substrate.individuelle partikler og underlaget. This greater density of active zinc per given area combined with the conductivity Den store tettheten av aktiv sink pr gitt område kombinert med lederevnen of the binder ensures that charge flows through every millimetre that has been coated and therefore provides excellentav bindemiddelet sikrer at ladningen går gjennom hver millimeter som er belagt, og derfor gir utmerket cathodic protection.katodisk beskyttelse.