Referanser

Flere tiår etter at Zingametall startet produksjon av ZINGA, har produktene blitt brukt på stålkonstruksjoner over hele verden i et svært bredt spekter.
På grunn av dets suksess og etterspørsel har vi nå rett og slett for mye referansedata. Vi oppsummerer derfor de viktigste bruksområder her slik at du med det kan vurdere våre produkter. Hvis du ønsker, eller har behov for spesifikke applikasjoner / referansedokumenter, ta kontakt med oss. (Se kontaktskjema)


Broer
Mange forskjellige type broer har fått forlenget levetid ved bruk av ZINGA. Dragene på stålbruene har blitt behandlet og dermed beskyttet mot korrosjon. Betongbroer har blitt styrket ved å forbehandle armeringsjernet med ZINGA

Høyspentmaster
Thailand, Australia, Costa Rica, New Zealand, Tyskland, Brasil. Dette er bare noen av landene hvor høyspentmaster har blitt behandlet med ZINGA. ZINGA'S unike egenskaper, den enkle påføringen (spesielt på gamle varmgalvaniserte master) og enkelt vedlikehold har gjort ZINGA til favorittvalget for å beskytte disse konstruksjonene,  med mål om å holde en kosteffektiv fremtidsøkonomi

Lyktestolper
Lyktestolper er kompliserte å behandle langs veiene. Derfor er det viktig å sørge for at de får lang levetid. Dette oppnår man ved å bruke ZINGA. Produktet gir en ekstra fordel av enkelt og raskt vedlikehold og dermed færre veisperringer. Vi vet alle hvor viktig det er å begrense trafikkaos

Autovern, rekkverk, gjerder
Den strukturelle styrken av disse noen ganger livreddende konstruksjonene er meget viktig. En faktor som kan redusere den strukturelle styrke er korrosjon. Derfor er det av avgjørende betydning å beskytte disse strukturene så godt som mulig mot korrosjon. Dette kan oppnås ved å behandle dem med ZINGA. Ønsker du /stilles det krav til en spesiell farge i forbindelse med overflatebehandlingen så kan vi også hjelpe deg med det

Lagertanker
Lagertanker har blitt behandlet med ZINGA i Norge, Marokko og mange andre land. Selskapene (eierne) ønsker ofte deres tanker malt i sine farger. Vi kan tilby toppstrøk  for å beskytte metallet på den spesifikke måten og de farger som selskapet ønsker

Konstruksjonsstål
Hvilket selskap har ikke rustproblemer med sine stålkonstruksjoner? Ofte sliter selskapene med å finne den mest kosteffektive langtidsløsningen. I dag har mange selskaper funnet ut at løsningen er ZINGA og at riktig toppstrøk blir anbefalt og levert. Ved å benytte denne løsningen kan mer tid og penger benyttes på effektivisering av selskapets strategi og dermed nå sine mål på en mer effektiv måte

Rørledninger
Rørledninger innbefatter ofte mange eiere / selskaper, og det er derfor logisk at vedlikehold må reduseres så mye som mulig. Derfor er et system med lang holdbarhet og som leverer den / de aktuelle sikkerhetsfargene viktig

Infrastruktur for jernbaner
Selskapene har mye strukturelt stål. De trenger gjerder, rekkverk og andre sikkerhetstiltak. Lyktestolper på togstasjonene må være sikre samt at det er viktig å forebygge eventuelle ulykker ved svekket stål. Også jernbanevogner som brukes i stadig varierte forhold, har blitt behandlet med ZINGA. Testprogrammer viser at ZINGA kan tilby en forventet holdbarhet som tilsvarer 2,5 ganger lenger enn standard malingssystemer. Kort sagt, så kan korrosjon være et kostbart problem for disse bedriftene og de har derfor i mange tilfeller brukt ZINGA for å beholde deres stålkonstruksjoner intakt

Andre
Selvfølgelig representerer de ovennevnte strukturene bare en liten del metall som bør holdes fri for korrosjon. Mange andre type strukturer har vært beskyttet med ZINGA og dette med stor suksess