Referanser i Sverige

TESTER OG PROSJEKTER

Vi har genomfört viktiga tester hos stora, viktiga aktörer i Sverige. Marknaden börjar upptäcka de stora fördelarna med ZINGA.

Testerna har i stor utsträckning letts av Prochrom AB och dels i samarbete med Sverea KIMAB, ST kontroll och plast & Målningsteknik

ProChroma:                    https://www.prochroma.se/
ST Control:                     http://www.stcontrol.se/
Sverea KIMAB:               https://www.swerea.se/kimab
Plast & Målningsteknik:  http://www.plastomalningsteknik.com/

 

1-KOMPONENT, KATODISK SINK SKYDD

ZINGA har samma funktioner som varmförzinkning, plus flera unika fördelar:

  • Ger katodisk skyd motsvarande varmförzinkning
  • Appliceras som färg; med pensel, rulle eller sprej
  • Användas ensamt som galvanisering (2 skikt)
  • Används som galvanisk primer (ett skikt) under kompatibel färg
  • Ersätter och reparerar skadad, förfallet eller modifierad galvanisering

ZINGA utvecklades i Belgien för mer än 40 år sedan och har varit på den norska marknaden sedan 1985. Många stora projekt har genomförts och med exceptionellt goda resultat. Eksemplevis är 3 stålbroar "galvaniserad" med bruk av Zinga (2x60, totalt120 mikrometer) i Norge för 29 och 26 år sedan. Det är inte gjort något underhåll i period! (Be om referanser!)

ZINGA är den enda produkten som uppnår kraven på underhållssystemet 2 och 3 för Statens Vegvesen (Likaså Trafikvärket i Sverige) och användes av de största kraftbolagen i Norge (Till exempel, Statnett och Hafslund Nett) för rehabilitering av förfallna galvanisering på kraftmaster og

Sertifisert entreprenør i Sverige: Plast & Målningsteknik AB  

Referanser kommer .......