Referanser i Norge

ZINGA har mange referanser til varierende trukturer i de fleste bransjer og miljøer. Metoden er svært kosteffektiv: Hurtig system som gir katodisk beskyttelse med ekstremt holdbarehet og minimalt vedlikehold i veldig mange år.

 

Brurehabilitering

Rånåsfoss bru

Rehabilitert 2014/2015. System: 2x90 my ZINGA

ZINGA egner seg svært godt for renovering av stålbruer. Metoden er rask og effektiv samtidig som den beskytter stålet bedre enn noe annet system. Den katodiske bindingen til stålet gjør underkryping umulig og dette gjør fremtidig vedlikehold til et minimum, også rent økonomiskt

 

Volvat bru

Brua på Majorstua i Oslo betjener både trikk og T-bane (over og under brua) Stålkonstruksjonen var kraftig korrodert etter mange år uten vedlikehold. 

Oslo Sporveier vurderte først å rive brua. ZINGA ble imidlertid valgt som middel for å "redde" den. Entreprenørens utfordring var å klare å  totalrenovere hele stålkonstruksjonen innen 24 timer!

Entreprenør Consolvo Overflate AS utførte arbeidet på en mesterlig måte og innenfor tidskravet

 

Kalvøybrua

Kalvøybrua ligger lavt over salt sjø i indre Oslofjord. Den ble første gang renovert og behandlet med 2x60 my ZINGA i 1985. I 2014 (29 år senere) ble brua igjen renovert med 2x60 my ZINGA. Men denne gangen med relativt langt lavere kostnad. Brua var fortsatt i god forfatning med det aller meste av sinken intakt for fortsatt god beskyttelse.

Eieren, Bærum Kommune, gjorde imidlertid et klokt valg: De ønsket å renovere brua mens det fremdeles var godt med sink igjen. Det ga dem enkelt vedlikehold med minimal kostnad. System: Overflaterens + 2x60 my ZINGA

Katodisk beskyttelse på sitt aller beste: Etter nesten 30 år er stålet fremdeles godt beskyttet, også på baksiden av bolter, muttere og plater. Konstant spenning på 1,04 volt tar vare på stålet. Ingen rust kommer frem. Ingen rust som renner ned fra under boltene. Selv områder uten sink beskyttes av spenningen fra sinken rundt.

Sinken har ingen sprekkdannelser og kabelen er helt fri for rust.

 

Hausmanns bru

En vakker bro med mange flotte detaljer i smijern. Oslo Kommune ønsket ZINGA som katodisk beskyttende grunning siden brua daglig er utsatt for til dels kraftige ytre påkjenninger fra både salt og herværk. Brua ble deretter overmalt med en kledelig hvit farge, og fremstår idag som et flott monument over Akerselva.

På ettårsbefaringen kunne vi konstatere at katodisk beskyttelse var et godt valg. Selv i de mest kompliserte områdene var det ingen korrodering. Heller ikke der det var risset med kniv inn til stålet. 

 

 

 

Offshore

"ZINGA viser seg å være svært anvendelig offshore"

ZING NORWAY AS har siden 2012 levert ZINGA til omfattende testing på Oseberg Feltsenter (Statoil). Kompliserte oppgaver har gitt overraskende gode reultater. 

 

Rehabilitering av kraftmaster (Klikk på bildet)

 
Oseberg Feltsenter, Statoil

Utfordringen på boreplattformer er å holde tritt med korrosjonsutviklingen. Tradisjonelle systemer tar ofte lang tid og er komplisert å få gjennomført; 3-4 lags Epoxysystemer med 24 timers tørketid mellom hvert strøk. Fuktighet, kulde og tåke er til tider et stort problem. I tillegg bor malerne ofte på flotell ute i havet siden det er mangel på sengeplasser på plattformen. Malerne kan kun komme når helikopteret kan lette eller lande. Et lite prosjekt kan derfor ta veldig mange dager

ZINGA er en 1-komponent beskyttelse. 2 strøk utføres med 1 times tørketid mellom strøkene. Eventuelt med et 1-komponent toppstrøk er allikevel jobben ferdig samme dag.

 

Njord Alfa, Statoil

Sommeren 2014 ble Nord Alfa ferdig med en omfattende forsterking av plattformens hoveddekk. Den største ombyggingen "in sea" noen gang på norsk sokkel. Nytt og gammelt stål, totalt mer enn 10.000 kvm måtte korrosjonsbeskyttes innen høststormene satte inn. For Statoil var katodisk beskyttelse og en rask påføringsmetode avgjørende. 

Valget falt på ZINGA. Ingen andre malingssystemer hadde tilsvarende egenskaper til å klare oppgaven. I tillegg sparte Statoil flere tusen arbeidstimer med det effektive og raske ZINGA-systemet: Blåserenset stål SA 2,5 + 2 x 90 my ZINGA, totalt 180 my DFT. 

 

Bilkarosserier

Wilco AS på Hønefoss renoverer anleggsmaskiner og hengere til lastebiler. De har i flere år benyttet ZINGA som grunning på mange av sine store renoveringsprosjekter.